حفاظت شده: HOME380

هیچ چکیده‌ای موجود نیست زیرا‌این یک نوشته حفاظت شده است.

برف

سایت داستان های کوتاه از یک روز برفی https://abedicng.net/wp-content/uploads/2022/01/برف.mp4 دانه های سفید و زیبای برف زمین را پوشانده اند، گویی دیشب که همه ی آدم ها در خانه های گرم خود در خواب بودند دل آسمان پر از ابر های سیاه شده و برف در خلوت و سکوت شب، سیاهی ها را کنار زده و […]

ارزیابی

سایت ارزیابی کارخانه تا سال 1398