683 بازدیدسایت

شرح فرایند تولید مخازن CNG

پرس های خط تولید مخازن CNG به روش گرم ساخت گروه صنعتی عابدی

پرس های گرم

پرس های خط تولید مخزن ، شامل 3 پرس هیدرولیک که دارای مشخصات ذیل می باشد: پرس اول : تناژ این پرس 2000تن با کورس 1.6 متر می باشد. پرس دوم: تناژ این پرس 1200 تن با کورس 2.20 متر می باشد. پرس سوم : تناژ این پرس 1200 تن با کورس 2.20 متر می باشد. در پرس مرحله اول کاپ خروجی از پرس سرد ، بعد از گرم شدن در کوره القایی به صورت گرم کشیده می شود. قالب این مرحله شامل یک دست سنبه و ماتریس به همراه اجکتور می باشد که جنس سنبه و ماتریس از فولاد گرم کار و جنس اجکتور از فولاد معمولی می باشد. در این مرحله کاپ به طول 60 سانتی متر با قطر 42 سانتی متر به ضخامت 12 میلی متر تبدیل می گردد. در پرس مرحله دوم ، کاپ خروجی مرحله قبل بعد از گرم شدن در کوره القایی به صورت گرم کشیده می شود. قالب این مرحله شامل یک دست سنبه و ماتریس به همراه اجکتور می باشد که جنس سنبه و ماتریس از فولاد گرم کار و جنس اجکتور از فولاد معمولی می باشد. در این مرحله کاپ به طول 850 سانتی متر با قطر 356 سانتی متر تبدیل می گردد. وظیفه پرس آخر عمل سایزینگ می باشد که کاپ بدست آمده از مرحله سوم را به اندازه نهایی دلخواه می رساند. این قالب نیز شامل یک دست سنبه و ماتریس فولادی می باشد . در این مرحله کاپ به طول 90 سانتی متر با قطر 356 میلی متر و به ضخامت 8 میلی متر تبدیل می گردد.

دستگاه هات اسپینینگ جهت تولید مخازن سی ان جی

هات اسپینینگ

هدف از انجام این فرایند خنک کردن مخازن جهت انجام تست ها می باشد. مخزن CNG بعد از اینکه از کوره عملیات حرارتی خارج شد باید در مرحله تست و آزمایش قرار گیرد ولی به علت درجه حرارت بالایی که دارد این عمل امکان پذیر نمی باشد. در این حالت ابتدا باید مخزن CNG خنک و سرد شود تا به مرحله تست برسد. جهت خنک کردن مخازن CNG : مخزن ها داخل حلقه های الواتر قرار می گیرند و با چرخش دورانی الواتور و با استفاده از فن های الکتریکی به صورت پیوسته و با سرعت مشخص سرد می شوند تا از سخت شدن مجدد مخزن جلوگیری به عمل آید.

DSC04723

کوره هاردنینگ

هدف از انجام این فرایند افزایش سطح سختی مخزن می باشد. در این مرحله مخزن در دمای بالایی در زمان تعیین شده (یک ساعت) مرحله به مرحله گرم شده تا به دمای نهایی 890 درجه سانتیگراد برسد. در این مرحله به مخزن حرارت بسیار بالایی وارد می شود.این کوره شامل 12 مشعل است و گنجایش 26 عدد مخزن را دارا می باشد. مخزن بعد از خروج از کوره باید بلافاصله وارد مایع کوئنچ شود . در این قسمت زمان خیلی مهم است. مخزنی که بلافاصله بعد از خروج از کوره وارد مایع کوئنچ نشود ارجاعی محسوب می شود.

IMG-20191028-WA0023

وان کوئنچینگ

هدف از انجام این فرایند افزایش سطح سختی مخزن می باشد. مخزن بعد از خروج از کوره Hardening باید بلافاصله وارد مایع کوئنچ شود . در این قسمت زمان خیلی مهم است. مخزنی که بلافاصله بعد از خروج از کوره وارد مایع کوئنچ نشود ارجاعی محسوب می شود. در مرحله مایع کوئنچ ، با وارد کردن شوک ناگهانی به مخزن در عرض 30 ثانیه ، دمای بالای آن گرفته شده و به دمای محیط برمی گردد. عواملی از قبیل جنس مایع کوئنچ، زمان ماندگاری در کوئنچ، دمای مایع کوئنچ در ایجاد سختی مخزن تاثیر بسزایی دارند.

پرس های خط تولید مخازن CNG به روش گرم ساخت گروه صنعتی عابدی

پرس های گرم

پرس های خط تولید مخزن ، شامل 3 پرس هیدرولیک که دارای مشخصات ذیل می باشد: پرس اول : تناژ این پرس 2000تن با کورس 1.6 متر می باشد. پرس دوم: تناژ این پرس 1200 تن با کورس 2.20 متر می باشد. پرس سوم : تناژ این پرس 1200 تن با کورس 2.20 متر می باشد. در پرس مرحله اول کاپ خروجی از پرس سرد ، بعد از گرم شدن در کوره القایی به صورت گرم کشیده می شود. قالب این مرحله شامل یک دست سنبه و ماتریس به همراه اجکتور می باشد که جنس سنبه و ماتریس از فولاد گرم کار و جنس اجکتور از فولاد معمولی می باشد. در این مرحله کاپ به طول 60 سانتی متر با قطر 42 سانتی متر به ضخامت 12 میلی متر تبدیل می گردد. در پرس مرحله دوم ، کاپ خروجی مرحله قبل بعد از گرم شدن در کوره القایی به صورت گرم کشیده می شود. قالب این مرحله شامل یک دست سنبه و ماتریس به همراه اجکتور می باشد که جنس سنبه و ماتریس از فولاد گرم کار و جنس اجکتور از فولاد معمولی می باشد. در این مرحله کاپ به طول 850 سانتی متر با قطر 356 سانتی متر تبدیل می گردد. وظیفه پرس آخر عمل سایزینگ می باشد که کاپ بدست آمده از مرحله سوم را به اندازه نهایی دلخواه می رساند. این قالب نیز شامل یک دست سنبه و ماتریس فولادی می باشد . در این مرحله کاپ به طول 90 سانتی متر با قطر 356 میلی متر و به ضخامت 8 میلی متر تبدیل می گردد.

دستگاه هات اسپینینگ جهت تولید مخازن سی ان جی

هات اسپینینگ

هدف از انجام این فرایند خنک کردن مخازن جهت انجام تست ها می باشد. مخزن CNG بعد از اینکه از کوره عملیات حرارتی خارج شد باید در مرحله تست و آزمایش قرار گیرد ولی به علت درجه حرارت بالایی که دارد این عمل امکان پذیر نمی باشد. در این حالت ابتدا باید مخزن CNG خنک و سرد شود تا به مرحله تست برسد. جهت خنک کردن مخازن CNG : مخزن ها داخل حلقه های الواتر قرار می گیرند و با چرخش دورانی الواتور و با استفاده از فن های الکتریکی به صورت پیوسته و با سرعت مشخص سرد می شوند تا از سخت شدن مجدد مخزن جلوگیری به عمل آید.

DSC04723

کوره هاردنینگ

هدف از انجام این فرایند افزایش سطح سختی مخزن می باشد. در این مرحله مخزن در دمای بالایی در زمان تعیین شده (یک ساعت) مرحله به مرحله گرم شده تا به دمای نهایی 890 درجه سانتیگراد برسد. در این مرحله به مخزن حرارت بسیار بالایی وارد می شود.این کوره شامل 12 مشعل است و گنجایش 26 عدد مخزن را دارا می باشد. مخزن بعد از خروج از کوره باید بلافاصله وارد مایع کوئنچ شود . در این قسمت زمان خیلی مهم است. مخزنی که بلافاصله بعد از خروج از کوره وارد مایع کوئنچ نشود ارجاعی محسوب می شود.

IMG-20191028-WA0023

وان کوئنچینگ

هدف از انجام این فرایند افزایش سطح سختی مخزن می باشد. مخزن بعد از خروج از کوره Hardening باید بلافاصله وارد مایع کوئنچ شود . در این قسمت زمان خیلی مهم است. مخزنی که بلافاصله بعد از خروج از کوره وارد مایع کوئنچ نشود ارجاعی محسوب می شود. در مرحله مایع کوئنچ ، با وارد کردن شوک ناگهانی به مخزن در عرض 30 ثانیه ، دمای بالای آن گرفته شده و به دمای محیط برمی گردد. عواملی از قبیل جنس مایع کوئنچ، زمان ماندگاری در کوئنچ، دمای مایع کوئنچ در ایجاد سختی مخزن تاثیر بسزایی دارند.

1308370666_DS117

کوره تمپرینگ

هدف از انجام این فرایند افزایش سطح سختی مخزن می باشد. در مرحله Hardening ، حرارت بالایی به مخزن وارد شده و بلافاصله با ورود به مایع کوئنچ باعث شکل گرفتن سریع مولکولهای مخزن و سختی بالای آن شده ، و این سختی بسیار بالا است و نیاز به سختی کمتر از این می باشد. بنابراین در مرحله Tempering مخزن دوباره بازپخت شده تا به سختی مورد نظر تعیین شده برسد. در این مرحله دمای مخزن به دمای نهایی 630 درجه سانتیگراد می رسد.

برج خنک کننده مخازن CNG بعداز کوره تمپرینگ

الواتور خنک کننده مخزن

هدف از انجام این فرایند خنک کردن مخازن جهت انجام تست ها می باشد. مخزن CNG بعد از اینکه از کوره عملیات حرارتی خارج شد باید در مرحله تست و آزمایش قرار گیرد ولی به علت درجه حرارت بالایی که دارد این عمل امکان پذیر نمی باشد. در این حالت ابتدا باید مخزن CNG خنک و سرد شود تا به مرحله تست برسد. جهت خنک کردن مخازن CNG : مخزن ها داخل حلقه های الواتر قرار می گیرند و با چرخش دورانی الواتور و با استفاده از فن های الکتریکی به صورت پیوسته و با سرعت مشخص سرد می شوند تا از سخت شدن مجدد مخزن جلوگیری به عمل آید.

1308373423_DSC02440

تست سختی سنجی

طبق بند 33-8 آزمون‌ سختي سنجي بايد براساس استاندارد ملي ايران ، بر روي ماده بخش استوانه‌اي مركزي و بخش انتهايي عدسي مربوط به هر مخزن يا لايه داخلي انجام گيرد. اين آزمون بايد بعد از عمليات حرارتي نهايي انجام گيرد. مقادير سختي كه در اين آزمون بدست مي‌آيد بايد در محدوده مشخص شده طراحي باشد.

1308375153_DSC02227

شات بلاست خارجی

هدف از انجام این فرایند ، شستشو و اکسید زدایی سطح خارجی مخزن CNG توسط ساچمه می باشد. مخزن ها پس از وارد شدن در داخل دستگاه ، توسط حرکت چرخشی جلو برنده به سمت اتاقک حمله رفته و توسط دو عدد توربین ، ساچمه ها بر روی سطح قطعه پاشیده می شود و شستشوی سطحی جهت زدودن اکسید انجام می شود. کل این فرایند 6 دقیقه طول می کشد. شات بلاست خارج در کل فرایند تولید مخزن ، دو بار انجام می شود یکبار بعد از سختی سنجی و یکبار قبل از فرایند رنگ.

فرز 36 ابزار CNC جهت ماشکاری مخازن CNG

ماشین کاری گلویی

هدف از انجام این مرحله ماشین کاری قسمت گلویی مخزن می باشد. مخزنها پس از قرار گرفتن در قسمت فیکسچر در داخل دستگاه اره نواری گلویی ، توسط حرکت عمودی اره ، در سایز مورد نظر بریده می شوند. جهت خنک کردن گلویی در حال برش از پاشش آب و صابون بر روی دستگاه استفاده می شود سپس مخزن ها پس از قرار گرفتن در قسمت فیکسچر مربوطه به داخل دستگاه هدایت شده و توسط 4 ابزار عملیات سوراخ کاری ، روتراشی ، دیواره تراشی ، پله زنی و قلاویز کاری صورت می گیرد. روتراشی و رزوه کاری سر گلویی مخزن نیز توسط این قسمت انجام می شود. جهت خنک کردن گلویی ، از پاشش آب و صابون توسط نازل بر روی دستگاه استفاده می شود. لازم به ذکر است که دقت دستگاه در حد صدم میلیمتر است.

دستگاه تست هیدرواستاتیک

تست هیدرو استاتیک

در اين آزمون ، فشار هيدرواستاتيك مخزن بايد بتدريج و بطور منظم افزايش يابد تا اينكه فشار ، به حداقل 5/1 برابر فشار كاري برسد. به منظور حصول اطمينان از عدم ايجاد نشتي و اينكه فشار رو به كاهش نمي‌باشد، مدت زمان اعمال فشار آزمون بايد حداقل 30 ثانيه باشد.

1308377432_DSC04889

شات بلاست داخلی

هدف از انجام این مرحله شستشو و اکسید زدایی سطح داخل مخزن توسط ساچمه می باشد. این دستگاه قابلیت شات بلاست دو مخزن به طور همزمان را دارا می باشد. شامل سیستم پاشش ساچمه توسط مخزن ، دیگ ساچمه ، کمپرسور هوا و نازل پاشش می باشد. در این مرحله ساچمه توسط نازل به داخل مخزن پاشیده می شود. کیفیت سطح بدست آمده در حد SA2.5 می باشد.

مقالات نرم افزار crm
۱۲ عادت جالب بیزینسمن‌ها که آن‌ها را از بقیه متمایز می‌کند
12 عادت جالب بیزینسمن‌ها که آن‌ها را از بقیه متمایز می‌کند
چه چیزی بیزینسمن‌های موفق را از سایرین متمایز می‌کند؟ این افراد چه عادت‌هایی دارند که دیگران توجهی به آن‌ها نمی‌کنند؟


توسط حمید محمودزاده -

به روزرسانی شده در ۲ آذر ۱۴۰۰ -

زمان مطالعه 5 دقیقه

چه چیزی یک بیزینسمن را از بقیه متمایز می‌کند؟ حتما می‌دانید که چیزی باعث برتری و موفقیت این افراد می‌شود! اما کلید موفقیت این افراد چیست؟ چگونه باید شبیه رهبران بزرگی مانند ایلان ماسک و جف بزوس رفتار و فکر کنیم؟ همه ما دوست داریم مثل یک بیزینسمن ثروتمند و معروف باشیم. به همین دلیل ما هم به سراغ مطالعه و بررسی این موضوع رفتیم. موارد زیر، عادت‌ها و رفتارهای متداولی است که اکثر بیزینسمن‌ها دارند. جالب است بدانید همین عادت‌ها – که شاید به نظرتان کوچک یا بی‌اهمیت باشند – افراد موفق را از عامه‌ی مردم متمایز می‌کنند.

 

۱. مدیریت زمان
همه دوست دارند که برنامه مشخصی برای اهداف و زندگی‌شان داشته باشند. احتمالا شما هم حداقل یک بار به سراغ برنامه‌ریزی کوتاه مدت و بلندمدت رفته باشید؛ و احتمالا بدانید که این برنامه‌ریزی‌ها در ۹۰ درصد موارد به شکست کامل می‌رسند. مهم‌ترین دلیل هم بلندپروازی بیش از حد و اشتباه تخمین زدن مدت زمان لازم برای اتمام کارها است. به علاوه خیلی از فاکتورهای موثر هم کاملا از کنترل ما خارج هستند. بیزینسمن‌ها سعی می‌کنند برنامه‌شان را منعطف تنظیم کرده و بخش‌هایی که کنترلی رویشان ندارند را درست مدیریت کنند. این افراد با شکست برنامه‌ریزی‌هایشان ناامید نمی‌شوند و سعی می‌کنند با آزمون و خطاهای فراوان، زمان تقریبی هر کاری را پیش‌بینی کنند.

آن‌هایی که عاشق کاغذ و خودکار هستند، برنامه‌ریزی دستی را اجرا می‌کنند. اما جالب است بدانید که ۹۰ درصد بیزینسمن‌های موفق، از تقویم‌های آنلاین به خصوص Google Calendar  استفاده می‌کنند. چنین ابزارهایی هم قابلیت یادآوری دارند و هم سایر فاکتورها (مانند بخش‌های غیرقابل کنترل و افراد دخیل در پروسه) را وارد ماجرا می‌کنند. مثلا می‌توانید اسم و ایمیل شخصی را که با اون جلسه دارید در تقویم گوگل وارد کنید تا برای او هم یک یادآوری ارسال شود.

بازرسی چشمی داخلی مخازن

سطوح داخلی و خارجی تمامی مخازن باید جهت شناسایی عیوب ظاهری مثل برآمدگی ، فرورفتگی ، کندگی ، ترک ، روی هم افتادگی و سایر عیوب تعیین شده در استاندارد ، مورد بازرسی قرار بگیرد.

1308392254_UT

تست التراسونیک

تست التراسونیک جهت کنترل ترک های داخل مخزن به کار می رود. عملکرد این تست بر اساس ارسال امواج صوتی توسط پراب UT و دریافت امواج منعکس شده از عیوب داخلی مخزن توسط ترانسدیوسر می باشد که این عیوب بر روی نمایشگر دستگاه به صورت پیک نشان داده می شود. روش انجام تست التراسونیک مخازن CNG به صورت غوطه وری می باشد. دستگاه التراسونیک تشکیل شده از : 1. پنج عدد پراب ، که دو عدد جهت کنترل ترک های طولی ، دو عدد جهت کنترل ترک های عرضی و یک عدد جهت ضخامت سنجی مخزن. 2. استند دستگاه که مخازن بر روی آن قرار می گیرند. 3. Flow Detector صفحه نمایشگر دستگاه 4. متعلقات جانبی روش انجام تست به این صورت است که مخزن بر روی استند دستگاه قرار گرفته و شروع به حرکت دورانی می نماید . سپس پراب هولدر و دو عدد بازو بر روی مخزن قرار گرفته و سطح مخزن را با همپوشانی حداقل %10 اسکن می نماید. در صورت وجود ترک در جداره مخزن ، اسکنر دستگاه به صورت پیک وجود عیب را گزارش می نماید.

1308379835_dsss

تست مغناطیس MT

تست ذرات مغناطیس (MT) ، یک روش بازرسی غیر مخرب جهت عیب یابی ناپیوستگی های سطحی و زیر سطحی مخازن CNG می باشد. روش انجام تست بدین صورت است که ابتدا مخزن توسط دو عدد یوک متقاطع ، مغناطیس گردیده و پس از پاشش محلول فلورسنت ، تمامی سطوح مخزن در اتاق تاریک و زیر اشعه ماوراء بنفش (UV) ، بازرسی می گردد.

1308375473_DSC03645

حکاکی مشخصات مخزن

هدف از انجام این فرایند حکاکی مشخصات مخزن بر روی آن می باشد. این دستگاه شامل فیکسچر ، سیستم کنترل نرم افزاری و هد حکاکی بوده و توسط فشار باد مشخصات مخزن را بر روی مخزن حک می کند. مشخصات حکاکی شده بر روی مخزن کاملا مطابق استاندارد ECE R110 می باشد.

واحد خط رنگ الکترو استاتیک گروه صنعتی عابدی

خط رنگ الکترواستاتیک

دستیابی به فرمول مناسب جهت تولید رنگ مخازن CNG در تاریخ 22/06/89 با افتتاح واحد آزمایشگاه شیمی ماشین سازی عابدی ، تحقیقات بر روی رنگ مورد نیاز برای پوشش مخازن CNG مطابق با استاندارد ECE R110 آغاز گردید. با انجام بررسی های انجام گرفته روی نمونه رنگهای تولید شده در کارخانه های رنگ سازی داخل کشور ، مشخص شد که هیچ یک از آنها قادر به ساخت رنگ مطابق با استاندارد ECE R110 نیستند. لذا متخصصین رنگ آزمایشگاه شیمی ماشین سازی عابدی ، مطالعات خود را جهت رفع نقایص موجود در فرمولاسیون رنگ شروع کردند که ماحصل مطالعات انجام شده باعث دستیابی به فرمول مناسب جهت تولید رنگ مخزن CNG مطابق با استاندارد ECE R110 برای اولین بار درایران شد . در حال حاضر رنگ مصرفی مورد استفاده در شرکت ماشین سازی عابدی نسبت به تمام مواد شیمیایی، فرایندهای مکانیکی ، فیزیکی و خوردگی مقاوم بوده واستفاده از این رنگ باعث افزایش طول عمر مخزن می شود. کیفیت رنگ مصرفی در کارخانه ماشین سازی عابدی به شرح ذیل می باشد :

مخازن CNG تولید شده اماده ورود به بازار  در گروه صنعتی عابدی

بسته بندی مخازن CNG

بعد از خروج مخازن از خط رنگ ، به منظور جلوگیری از عوامل آسیب رسان و تسهیل در حمل و نقل و انبارش نیاز است که مخازن CNG در بسته بندی مناسب قرار گیرند. در قسمت بسته بندی ، مخازن روی پالت های چوبی یا پلاستیکی 9 تایی به صورت 3 ردیف 3 تایی بارگذاری می شوند. جهت جلوگیری از برخورد و حرکت مخازن ، بین هر ردیف ، از دو زیر سری چوبی و بین هر دو مخزن از نایلون های حباب دار یا توری پلاستیکی استفاده می شود. جهت جلوگیری از زنگ زدگی ، داخل مخزن با پوشش روغنی پوشانده می شود. به منظور ممانعت از ورود گرد و غبار ، رطوبت و اشیاء خارجی به درون مخازن و محافظت از گلویی ، از درپوش شیر و کپ ، روی گلویی استفاده می شود. سپس مخازن بر روی پالت با چهار حلقه تسمه پلاستیکی ثابت می شوند. جهت محافظت بهتر مخازن از ضربات احتمالی هنگام بارگیری ، حمل و نقل ، گرد و غبار و رطوبت ، پالت مخازن به وسیله چند لایه فیلم استرچ پوشانده می شود. در نهایت بعد از اتمام مراحل بسته بندی ، پالت ها برای بارگیری به انبار منتقل می شوند.

IMG-20191103-WA0009

آزمایشگاه شیمی

در آزمایشگاه شیمی کلیه فرایند های شیمیایی ساخت مخزن از مرحله مواد اولیه ، حین تولید و محصول نهایی از جمله رنگ ، فسفاته و کوئنچینگ تحت کنترل می باشد.

آزمایشگاه مکانیک

آزمایشگاه مکانیک تست ضربه

1. دستگاه تست ضربه : اندازه گیری میزان انرژی جذب شده جهت شکسته شدن نمونه در دمای 50- درجه سانتیگراد که طبق استاندارد و از عرض بریده شده است. این دستگاه در آزمایشگاه مکانیک قرار دارد که برای اندازه گیری میزان انرژی جذب شده هنگام شکست نمونه مورد استفاده قرار می گیرد. روش کار دستگاه به این صورت می باشد : ابتدا نمونه ای از مخزنی که عملیات حرارتی روی آن صورت گرفته ، جدا می شود و پاندول ضربه زننده با قرار گرفتن در زاویه 145 درجه آماده ضربه زدن قرار می گیرد. این تست در ابعاد و دمای استاندارد 50- درجه سانتیگراد انجام میشود. سپس با توجه به زاویه بازگشت پاندول ضربه زننده ، میزان انرژی جذب شده با استفاده از جداول مربوطه برحسب ژول مشخص می شود. با تقسیم عدد ژول بدست آمده به عدد سطح مقطع نمونه ، میزان استحکام به ضربه نمونه برحسب ژول بر سانتی متر مربع به دست می آید. عدد به دست آمده با الزامات استاندارد ECE R110 مطابقت داده شده و نتیجه نهایی به واحد کنترل کیفیت اعلام می شود.

400_1306664114_DSC05211

دستگاه تست کشش

کشش نمونه هایی که طبق استاندارد و از طول بریده شده اند (ماده اولیه و محصول نهایی) تا زمانیکه نمونه پاره شود که سه آیتم اندازه گیری می شود. - تنش تسلیم - استحکام کششی - ازدیاد طول سه آیتم اندازه گیری مذکور با استاندارد ECE R110 مطابقت داده می شود. این دستگاه در آزمایشگاه مکانیک قرار دارد که برای تست کشش ، فشار و خمش نمونه بریده شده از مخزن مورد استفاده قرار می گیرد. روش کار این دستگاه به این صورت می باشد : ابتدا نمونه ای از مخزنی که عملیات حرارتی روی آن صورت گرفته ، طبق شرایط و ابعاد و راستای مندرج در استاندارد ECE R110 ، جدا می شود. با نصب اکستنسیومتر بر روی نمونه و قرار دادن نمونه بین فک های دستگاه و وارد کردن پارامتر های نمونه در نرم افزار دستگاه ، تست کشش شروع شده و نمونه تحت کشش قرار داده می شود . و پس از مدت زمان مشخص ، نمونه گلویی می شود و سپس گسیخته می شود. نرم افزار دستگاه ، تنش تسلیم ، استحکام کششی و درصد ازدیاد طول را محاسبه کرده و بر روی صفحه مانیتور دستگاه نمایش می دهد. و بعد از مقایسه پارامتر های اعلام شده با الزامات استاندارد ECE R110 ، گزارش به واحد کنترل کیفیت اعلام می شود.

راه تماس با ما